Smlouva o spolupráci při vydávání profesních karet inženýra v České republice, mezi MŠMT a ČSVTS

Smlouva o spolupráci při vydávání profesních karet inženýra v České republice mezi ČSVTS a MŠMT - Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR byla podepsána předsedou ČSVTS doc. Ing. Danielem Hanusem, CSc., EUR ING a národní koordinátorkou uznávání odborných kvalifikací Mgr.Zuzanou Raškovou dne 20. srpna 2012.

Přihlášení

Ověření