Smlouva o spolupráci při vydávání profesních karet inženýra v ČR mezi ČSVTS a FEANI

V rámci zasedání valné hromady FEANI - Evropské federace inženýrských národních asociací v Římě byla dne 5. října 2012 podepsaná smlouva o spolupráci mezi Českým svazem vědeckotechnických společností (ČSVTS) a FEANI, opravňující ČSVTS vydávat profesní kartu inženýra v České republice. Smlouvu podepsali předseda ČSVTS doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING a Dr. Dirk Bochar, generální sekretář FEANI.

Přihlášení

Ověření