První oslava Světového inženýrského dne

bude 4. března a poté každý další rok.

Zahájení projektu

1. února 2013 byl spuštěn projekt engineerING card  v České republice.

Ode dneška je možné si žádat o profesní kartu inženýra.

Smlouva o spolupráci při vydávání profesních karet inženýra v ČR mezi ČSVTS a ČKAIT

Na půdě Českého svazu vědeckotechnických společností byla v pondělí 15. října 2012 podepsaná Smlouva o spolupráci při vydávání profesních karet inženýra v České republice mezi ČSVTS a ČKAIT - Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Smlouvu podepsali předseda ČSVTS doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING a předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček.

Smlouva o spolupráci při vydávání profesních karet inženýra v ČR mezi ČSVTS a FEANI

V rámci zasedání valné hromady FEANI - Evropské federace inženýrských národních asociací v Římě byla dne 5. října 2012 podepsaná smlouva o spolupráci mezi Českým svazem vědeckotechnických společností (ČSVTS) a FEANI, opravňující ČSVTS vydávat profesní kartu inženýra v České republice. Smlouvu podepsali předseda ČSVTS doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING a Dr. Dirk Bochar, generální sekretář FEANI.

Do projektu vstoupily a smlouvu o spolupráci podepsaly následující země:

Česká republika, Chorvatsko, Irsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko.

Přihlášení

Ověření