Mgr. Zuzana Rašková

Národní koordinátorka Uznávání Odborných Kvalifikací v ČR.
Vystudovala magisterský studijní program Právo a právní věda spolu s bakalářským studijním program Veřejná správa na Právnické fakultě Západočeské university v Plzni. V letech 2004 a 2005 absolvovala studium práva na německé univerzitě v Bayreuthu. V průběhu studia pracovala v advokátní kanceláři v Praze. Od roku 2006 je zaměstnaná na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V září roku 2007 byla ministryní jmenována do funkce národní koordinátorky pro Uznávání Odborných Kvalifikací. Je členkou expertních pracovních skupin Evropské komise a od roku 2009 spolupracuje a podílí se svými odbornými příspěvky na programu TAIEX určeném pro přistupující nebo nové členské státy EU. Kromě toho také odborně přednáší na tuzemských konferencích a seminářích pro Eurocentrum v Praze a síť center EURES.

Přihlášení

Ověření