Prof. Ing. Jiří Militký, CSc, EURING

Po absolvování textilní fakulty v Liberci s červeným diplomem působil ve Státním výzkumném ústavu textilním Liberec od roku 1973 do 1976, od roku 1976 do 1989 pracoval ve Výzkumném ústavu zušlechťovacím ve Dvoře Králové nad Labem a od roku 1989 je zaměstnán na Technické universitě v Liberci. Vyučuje na katedře textilních materiálů řadu předmětů (textilní vlákna, zkoušení textilií, řízení jakosti, matematické modelování, zpracování experimentálních data atd.). V roce 1982 obhájil disertační práci, v roce 1992 se habilitoval a v roce 1993 získal titul profesora. V roce 1995 se stal akademikem Ukrajinské akademie inženýrských věd, v roce 1996 získal profesionální titul EUR ING a v roce 2006 se stal členem České inženýrské akademie.
Je autorem resp. spoluautorem 16 knih, více než120 článků v odborných časopisech a více než 400 publikovaných odborných přednášek na mezinárodních konferencích.

Přihlášení

Ověření