Ing. Josef Velíšek

narozen 21. 7. 1942 v Praze. Studium oboru konstrukce a dopravní stavby na fakultě stavební ČVUT ukončil v roce 1970. Nejprve jako mistr a poté jako stavbyvedoucí prošel řadou dopravních staveb, kupř. 2. Kolej Plzeň – Cheb, železniční zkušební okruh ve Velimi, silnice I/4, dálnice D1. Svoji technickou erudici pak prokázal ve funkci technologa – vývojáře při aplikaci vědeckých poznatků do praktického užití v technologiích vozovkových konstrukcí, hydroizolací mostů, mostních závěrů a zabezpečení svislých stěn výkopů. Několik let inicioval a vedl státní a resortní výzkumné úkoly zaměřené na inženýrské stavby. V závěru své aktivní činnosti působil ve firmě Metrostav a.s., kde vytvářel databázi dopravních staveb chystaných do veřejných obchodních soutěží.

Autorizaci v oborech pozemní a dopravní stavby získal v roce 1994 a pro ČKAIT pracoval nejprve jako člen zkušební komise, člen autorizační rady, od roku 1999 vedl komisi pro uznávání autorizací občanů Slovenské republiky a od roku 2006 je předsedou Komise ČKAIT pro uznávání autorizací občanů EU.

Přihlášení

Ověření