Alois Materna, Prof., Ing. CSc., MBA

narozen 22. 5. 1945, absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně, CSc. v oboru Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí, rovněž na VUT v Brně, MBA titul na Nottingham Trent University, UK, profesorem v oboru Aplikovaná mechanika jmenován na VŠB - TU Ostrava.
Odborné zaměření stavební mechanika, teorie pružnosti a plasticity, numerické metody, metoda konečných prvků, informační systémy a technologie, udržitelný rozvoj, dřevěné konstrukce. Navrhovatel nebo spolunavrhovatel 6 projektů Grantové agentury ČR a 9 projektů programů EU.
Člen mezinárodní nevládní organizace IASS - The International Association for Shells and Spatial Structures, národní delegát v European Council of Civil Engineers a European Council of Engineering Chambers. Nyní 1. místopředseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Přihlášení

Ověření