Prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc.

Prof. Jaromír Volf se narodil 1.2.1954 v Jablonci nad Nisou. V roce 1978 vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. Více-president IMEKO, člen generální rady IMEKO, člen mezinárodního výboru IMEKO TC-17, předseda národního výboru IMEKO, předseda Českého svazu vědeckotechnických společností – ČSVTS, vedoucí Katedry elektrotechniky a automatizace TF ČZU, člen kolegia děkana a vědecké rady TF ČZU, člen oborové rady Elektronika FEL ČVUT a Energetika TF ČZU, člen poradního sboru předsedkyně ERU. Profesní a vědecké zaměření: měřicí technika, senzorová technika, elektrotechnika, elektronika, mikroprocesorové a řídicí systémy, automatizace, biomechanika, senzory a snímače pro automatizaci, robotizaci, medicínu a biomechaniku, taktilní snímače a metody rozpoznávání taktilní informace.

Přihlášení

Ověření