Ing. Jan Fafejta

je absolvent Českého vysokého učení technického v Praze, mnoho let pracoval v geologickém průzkumu jako důlní měřič. Dnes je společníkem a jednatelem v soukromé společnosti GEODET, spol. s r.o., geodetické a důlně měřické kanceláři. Má oprávnění jako hlavní důlní měřič a jako úředně oprávněný zeměměřický inženýr. Je předsedou Komory geodetů a kartografů (Zeměměřické komory) a vedoucím stálé delegace České republiky v CLGE (Radě evropských geodetů).

Přihlášení

Ověření