doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING

Jako strojní inženýr působil jako vývojový pracovník v oblasti konstrukce a projekce chemických a plynárenských zařízení. Poté jako pedagogický a vědecký pracovník na strojní fakultě ČVUT se zabýval problematikou konstrukce strojů a projektování technologických celků pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl, metodikou experimentální práce a chemickoinženýrským řešením separačních procesů.

Člen a funkcionář řady odborných společností – strojnické, chemické, chemického inženýrství, biotechnologické a Asociace strojních inženýrů. Předseda a člen předsednictva Českého svazu vědeckotechnických společností. Prezident Českého národního výboru FEANI a člen Evropské komise pro trvalý profesní rozvoj inženýrů. Autorizovaný inženýr – člen ČKAIT.

Člen: Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Parlamentního shromáždění rady Evropy, Zastupitelstva hl.m.Prahy, Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy. Poradce ministra pro MR a předsedy vlády ČR. Člen statutárních orgánů obchodních společností: ZVU a.s. HK, DP HMP a.s, PRE a.s., TCP –Vidoule a.s., PEH a.s., ČEZ a.s., SPŠ dopravní Praha a.s.
Člen Správní rady Univerzity Hradec Králové.

Přihlášení

Ověření