Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING, AFAIAA

Čestný předseda Českého svazu vědeckotechnických společností ČSVTS, Vice – President Českého národního výboru FEANI, Prezident Odborné společnosti letecké České republiky CzAeS, dlouholetý člen Ústavu letecké dopravy Fakulty dopravní Českého vysokého učení v Praze, ČVUT, člen Executive Board sítě excelence technických univerzit Evropské unie PEGASUS Network. Profesní, vědecké a inženýrské zaměření: Pohon letadel, Letadlové turbínové motory, vnitřní aerodynamika a termodynamika letadlových turbínových motorů a lopatkových strojů.

Přihlášení

Ověření