Ing.Lenka Zimová

Vystudovala ČVUT Fakultu stavební, obor pozemní stavby, rok ukončení 1977.
V letech 1977 – 1991 pracovala v PÚVHMP ateliéru 2 jako projektant-statik.
Od roku 1992 je zaměstnaná v ČKAIT, od roku 1993 jako ředitelka kanceláře ČKAIT.
Je členem ČSSI a ČMT.

Přihlášení

Ověření