Ing. Květoslava Kořínková, CSc.

Ing. Květoslava Kořínková se narodila 10.7.1940 v Českém Brodě. Vystudovala v roce 1967 Vysokou školu dopravní v Žilině a v roce 1982 absolvovala doktorandské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pracovala do roku 1989 v rezortu dopravy, v letech 1989 až 1992 byla členem federální vlády ( Federální ministerstvo kontroly) odpovědná mimo jiné za přípravu Nejvyššího kontrolního úřadu v ČSFR. Od roku 1993 se věnuje pedagogické činnosti ( Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta J. Pernera a Vysoká škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha). Je členem ČSVTS od šedesátých let, v letech 1990-94 byla předsedkyní ČSVTS a od roku 1993 dodnes je předsedkyní Společnosti dopravy ČSVTS

Přihlášení

Ověření