Mgr. Zuzana Rašková

Národní koordinátorka Uznávání Odborných Kvalifikací v ČR.
Vystudovala magisterský studijní program Právo a právní věda spolu s bakalářským studijním program Veřejná správa na Právnické fakultě Západočeské university v Plzni. V letech 2004 a 2005 absolvovala studium práva na německé univerzitě v Bayreuthu. V průběhu studia pracovala v advokátní kanceláři v Praze. Od roku 2006 je zaměstnaná na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V září roku 2007 byla ministryní jmenována do funkce národní koordinátorky pro Uznávání Odborných Kvalifikací. Je členkou expertních pracovních skupin Evropské komise a od roku 2009 spolupracuje a podílí se svými odbornými příspěvky na programu TAIEX určeném pro přistupující nebo nové členské státy EU. Kromě toho také odborně přednáší na tuzemských konferencích a seminářích pro Eurocentrum v Praze a síť center EURES.

Ing. Radomír Zbožínek

Technický ředitel a člen představenstva

absolvent VUT Brno, fakulta strojní, obor : konstrukce strojů a zařízení,
a ČVUT Praha - postgraduální studium - Řízení inovačních procesů
V roce 1988 dokončil na ČVUT Praha kandidátské minimum pro udělení vědecké hodnosti.
Po studiu na vysoké škole v roce 1972 nastoupil do ZPS Zlín jako konstruktér vícevřetenových automatů. Poté byl pověřen vedením konstrukční skupiny a následně řízením obuvnické konstrukce. V rámci svého působení ve firmě dále zastával funkci ekonomického náměstka, od roku 1990 pak ředitele a generálního ředitele.

V období 1999 - 2000 pracoval v ZPS-ZV ve funkci ředitele pro rozvoj. V říjnu 2001 se stal jednatelem dceřinné společnosti EAST-MARKETS, která úspěšně zajišťovala prodej výrobků skupiny TAJMAC-ZPS na trzích SNS.
V roce 2004 byl jmenován do funkce technického ředitele společnosti TAJMAC-ZPS, a.s., ve které působí doposud.
Od roku 2008 je rovněž členem představenstva TAJMAC-ZPS, a.s.

Ing. Radomír Zbožínek je členem vědecké rady fakulty managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, místopředsedou Centra Kompetence SVT na ČVUT v Praze a prezidentem Asociace strojních inženýrů ČR. Dlouhodobě působí v představenstvu hokejového klubu HC PSG Zlín. Je členem Rotary klubu Zlín.
Je autorem 12 patentů a jednoho průmyslového vzoru.
Mezi jeho záliby patří hokej, lyžování, astronomie a vážná hudba.
Je ženatý a má dva syny.

Andrea Joštová

Narodila se 31.7.1990 v Liberci. Vystudovala SPŠ stavební v Liberci. Nyní je studentkou 3. ročníku
ČVUT, fakulty stavební, obor architektura a stavitelství.
Účastnila se Haly roku 2010, STAVOKS 2009, odborné tří- týdenní stáže v Německu 2008.
Od února 2011 člen studentské organizace IAESTE, kde už rok zastává funkci vedoucí výměny,
Byla koordinátorka patra na veletrhu IKARIERA 2012, spoluorganizátorka seznamovací akce
pro prváky MALTA.
Nyní od září 2012 pracuje jako finanční konzultant ve společnosti Broker consulting - září 2012.

Karel Šperlink

Born 1943
Assoc.Prof(Czech Tech.Univ.Prague 2003),PhD (CTU Prague 1983), Dipl.Ing.(CTU Prague 1966).
Specialized in research of properties and structure of non-ferrous metals and alloys. Autor or co autor of 101 research reports, 128 experts reports, 10monograph, 105 papers in journals and proceedings, 5 patents.
1990-96 general direktor of the research institut of nonferrous metals, president AIP ČR-association for innovative entrepreneurschip of the czech republic (1996-), vicepresident of the confederation of industry and transport )1994-2010),member of the research and development council of the government )1992-2008), high level representative in EUREKA, member of the program commitee NANOMATPRO -7FP., president of the confederation of nonferrous industy, president of the czech soc. for. new materiále and technologies, TMS,SAMPE-member.ASM-member,

Bc. Lukáš Koudela

student 2. ročníku magisterského oboru Biomedicínské inženýrství, FEL ČVUT, Bc. z oboru Kybernetika a měření, FEL ČVUT.
Výzkumné aktivity: Od r.2009 členem výzkumné skupiny ,,Elektrické výboje pro biologické aplikace", katedra fyziky, FEL ČVUT.
Mimoškolní aktivity: 2009 - dosud: člen IAESTE ČVUT, od 2012 HR manager
Praxe: 2010 - dosud: programování informačních systémů, webových aplikací, návrh a vývoj SQL databází, IT support.

Přihlášení

Ověření